top of page
banner.jpg

Sign up to our newsletter

Stay updated on our programme, get special offers and more!

HVA ER
BERGEN FRINGE?

Bergen Fringe Festival er en årlig internasjonal festival for det frie profesjonelle og det frivillige scenekunstfeltet. Festivalen har utspring i Cornerteateret.

Festivalen er motivert av et ønske om å tilføre feltet nye impulser lokalt og nasjonalt, tilby lokale og nasjonale kompanier en internasjonal arena, samt distribusjon gjennom det internasjonale Fringe – nettverket.

Fringe er et begrep knyttet til så mange som 250 festivaler rundt om i verden, og definerer en spesiell struktur og særpreget avvikling, samtidig med et svært åpent kunstnerisk innhold.

Fringe er en internasjonal bevegelse, som byr på varierte sceneuttrykk, og som med sin organisering gir uttrykk og opplevelser man sjelden får ved andre festivaler.

Fringe er i mindre grad enn andre festivaler kuratert og programmert. Festivalens program definerer seg selv ved at kunstnere og kompanier melder sin interesse om å delta. Programmeringen gjøres av en programkomite bestående av ulike fagmennesker innenfor scenekunst miljøet. Programmet er satt sammen etter en faglig vurdering av søknadene som kommer inn fra kunstnere og kompanier.

Fringe kan presentere et kunstneriske uttrykk og (tilbud) som er fri fra kommersielle føringer, og fanger opp de nyskapende strømningene som til enhver tid er aktuelle, nettopp ved å  tilrettelegge for en attraktiv visningsarena, med relativt lav deltaker-terskel.

 

Festivalen tilbyr kunstnerne en plattform for kunstnerisk utforskning og eksperimentering ved å åpne opp for produksjoner i et mindre format. 

 

Vi skal bygge bro mellom det frie profesjonelle og det frivillige scenekunstfeltet. Det etablerte scenekunstfeltet i Norge skiller mellom det å være “amatør” og det å være “profesjonell” utøver. Bergen Fringe Festival eksisterer i brytnings-feltet disse i mellom. Det profesjonelle spennet på utøverne gir festivalen et unikt uttrykk.

 

Vi inviterer kunstnerne og produksjoner basert på vurdering av konsept, ide og nytenkning – ikke på bakgrunn av profesjonalitet og erfaring.

banner.jpg

A great thanks to all
of our sponsors:

Cornerteateret_logo_hvit.png
Grønn festival-logo
NFN-banner-minimised-for-form.webp
Grieg+Foundation+Logo+White_4x.png
bergenkommune-logo-1.webp
spv_logo_farger_retina_544x90px-1.webp
vestland-fylkeskommune_rgb.webp
bottom of page