top of page

GRØNN FESTIVAL

Bergen Fringe Festival har fra februar 2021 forpliktet seg til miljømerket Grønn Festival. 

Miljømerket grønn Festival skal hjelpe norske festivaler med å kutte utslipp av karbondioksid (Co2)

Vi har som mål å være en miljøvennlig og bærekraftig scenekunstfestival – fra planlegging til avvikling! Det vil sette sitt preg på hvordan vi håndterer innkjøp, reiser, energiforbruk og avfall.

Vi håper at vårt engasjement for miljøet vil gi våre artister og publikum mulighet til å handle på en miljøansvarlig måte i alle ledd på deltakelsen av festivalen.

 

From February 2021, Bergen Fringe Festival has committed to the certification known as Grønn Festival (“Green Festival”).

We aim to be an environmentally friendly and sustainable performing arts festival – from planning stages to execution!This commitment will ethically guide us on how we handle purchasing, travel, energy consumption and waste. 

We hope that our commitment to the environment will prove to be a responsible model and give our artists and audiences the opportunity to act in an environmentally responsible manner at all stages of the festival’s participation.

bottom of page