top of page
  • post3374

Karantena #millionsmissing

Buy tickets

Date: 5.september

Age Accessibility

All Ages

Venue

Søylesalen, 

Cornerteateret

(streaming)

Genre

Dans

Karantena #millionsmissing av Kristine Nilsen Oma

//NOR//

I en serie med kunst aktivistiske arbeid adresserer koreograf Kristine Nilsen Oma tema isolasjon grunnet kronisk sykdom, og bruker sin karantene til å skape et nytt arbeid som strømmes på fringe festivalen direkte fra karantenen i hennes egen leilighet.

Mange mennesker har erfart karantene siden COVID19 pandemien brøt ut i år. For #millionsmissing er det å leve i karantene en normalitet. Kan denne pandemien skape en bølge av forandring og empati for de kronisk syke nå som alle erfarer denne formen for liv?

Karantenta #millionsmissing tar publikum nærmere inn i karantenen til koreografen selv som er kjent for sitt ekstremt personlige arbeid.  

Koreografien adresserer den universelle erfaringen med isolasjon. Med laptop som kamera, dogmefilm reglene som inspirasjon og den sårbare teknikken bak levende strømming på et lavt budsjett; ønsker hun å forsterke det sårbare i uttrykket. 

Bevegelsene er inspirert av begrensningene av en liten leilighet og er en respons på møte mellom temaet av isolasjon, rommet, laptop´s kamera og den indre responsen på å vite at et publikum ser på. Publikum blir en betrakter av koreografens lengsel etter å danse. 

Forestillingen vil bare bli strømmet en gang og er ikke mulig å se offentlig etter at den er gjort.

//ENG//

In a series of artivism work choreographer Kristine Nilsen Oma addresses the issue of isolation due to chronic illness, and uses her quarantine to create a new work that will be live streamed at Norway Fringe Festival from the quarantine of her own flat. Most people have experienced quarantine since the COVID19 pandemic broke out this year. For the #millionsmissing living in quarantine is normalcy. Can this pandemic create a wave of change and empathy for the chronically ill, due to everyone having to experience this kind of life? Karantena #millionsmissing takes the audience closer to the quarantine life of the choreographer herself. Being known for her extremely personal work, this new work will be as personal in the context of whats going on in the world with COVID19. The work tries to address the universal experience of isolation. With the laptop as a camera, the dogme film rules as inspiration, and the risky technique of live streaming on a cheap budget adds the effect of vulnerability.  The movements is inspired by the limitation of the small flat and is a response to the meeting between the theme of isolation, the room, the laptops camera and the internal response to knowing an audience is watching live.  The audience becomes a spectator to the choreographer that is longing to dance.

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page